logopediepraktijk_hattem
Telefoonnummer: 038 4446905

Vergoeding

Alle verzekerden kunnen zich telefonisch of via een e-mail aanmelden voor het ontvangen van logopedische zorg.

Om logopedische zorg te ontvangen heeft u een verwijzing van uw arts of specialist nodig. Het is eventueel mogelijk om rechtstreeks, dus zonder verwijzing, een afspraak te maken. Dit noemen wij Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Voor een aantal logopedische klachten en voor verzekerden van CZ , Delta Lloyd, OHRA, en Nationale Nederlanden is tot 18 jaar een verwijzing nodig van de huisarts.

De logopedie wordt voor cliënten tot 18 jaar geheel vergoed door de basisverzekering. Vanaf 18 jaar en ouder vallen de kosten voor logopedie onder het eigen risico. Het eigen risico voor 2021 is vastgesteld op € 385.

De was in de was, maar toen de was weer
uit de was was, was de was net zo als de was
voor de was was