logopediepraktijk_hattem
Telefoonnummer: 038 4446905

Werkwijze

Zorg op maat
Ieder mens is verschillend. Daarom bieden we zorg op maat. Dat betekent dat we niet alleen naar de stoornis kijken, maar naar de stoornis in combinatie met de cliënt. Hoe komt het dat iemand een taalachterstand heeft? Waarom stottert iemand? We proberen zo veel mogelijk de achterliggende problemen in kaart te brengen. Zo komen we tot een persoonlijk behandelplan dat voor elke cliënt weer anders is.

De eerste afspraak
Om logopedische zorg te ontvangen kunt u rechtstreeks, dus zonder verwijzing, een afspraak te maken. Dit noemen wij Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Voor een aantal logopedische klachten en voor verzekerden van CZ , Delta Lloyd, OHRA en Nationale Nederlanden is tot 18 jaar een verwijzing nodig van de huisarts. De eerste afspraak noemen we het intakegesprek. Hierin brengen we het probleem in kaart. Aan de hand hiervan geven we advies en/of maken we een behandelplan.

Het behandelplan
Een behandelplan is per cliënt verschillend. Bij de een is logopedisch onderzoek nodig. De ander kan meteen beginnen met de eerste behandeling . Voor de een zijn zeven behandelingen voldoende. Een ander heeft een half jaar of langer nodig. Na de vastgestelde periode vindt er een evaluatie plaats.

Thuis oefenen
De meeste behandelingen vereisen dat er dagelijks thuis geoefend wordt. Hoe beter u zich aan deze oefeningen houdt, hoe sneller u resultaat ziet.

Reflectie
Aan het eind van de behandelperiode bespreken we samen met u de resultaten. Zijn de vooraf gestelde doelen bereikt? Is het nodig om de behandeling voort te zetten? Eventueel maken we een nieuw behandelplan.

"Mensen, mensen, wat een mensen".
Zeiden de mensen, tegen de mensen toen
de mensen zoveel mensen zagen staan.